ภาษาไทย | English   
       
Search:
 
   SignIn!!  Mobile        Shopping Cart   

   
Open Web
30/10/2004
Last Update
18/03/2019
All Pageviews
All Products/Service
921
0125545007503   

Product/Service Price Index
View All Categories (921)
 Made in Thailand
 Promotion of the Month
Air Shower And Pass Box
Pipette
Accessory
 Autoclave
Anemometer
atomic absorption spectroscopy
Amylose in Jasmine Rice
Brix Refractimeter , Salt Refractometer
Centrifuge
Consumer Product, Plastic ware, Glass ware
Citric acid, Meter
Conductivity Meter
stainless cart
Color Meter
colony counter
Data Logger
Cooling Bath Circulating, Freezer
Desiccator Cabinet
Design by order
Disolve Oxygen Meter
Dehumidifier
Electronic Balance Digital
Evaorator
Environmental Equipment สิ่งแวดล้อม
Low temp refrigerator
Fermentor Fermentation
Fume Hood Laminar Flow
Grinding , Milling
Glassware
GAS Detector
Gloss Meter
Gas Chromatograph
Growth Chamber
HPLC
Hotplate
Heating Mantle , Heating Block
Incubator
Jar Test
LUX METER
Leak Tester,Packing Seal Test
Muffle Furnace
Moisture Meter เครื่องวัดความชื้น
Microscope CCD กล้องจุลทรรศน์
Oven Force Oven Naatural Oven Vacuum Oven
Physic experiment
Particle Counter
Polarimeter
Pharmazutical
pH Meter
Spectrophotometer uv vis spectrophotometer
Measurement Meter Salt meter ,TDS
Sensors
Service Repair Overhault Lab Instruments
Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง
Secondhand , Demo, Instrument
Stirring, Mixing, Shaking, HotPlate,
Soil Testing
Testing Instruments NDT
Tenp Humid Chamber
Thermometer Temperature Meter
Tachometer
Thickness meter Coating Meter
Turbidity
Thermo -Hygro Meter Display อุณหภูมิ-ความขื้น
Testing Material Instrument
Testing Machine Instruments เครื่องทดสอบวัสดุ Test
Ultrasonic Bath Cleaner เครี่องล้างความถี่สูง
Vacuum pump/Pressure Pump
Viscometer
Video Borescope
Water Bath, Oil bath
Water Distill, WATER DEIONIZER
Weather Station
exhibition

Please input email     


   

Product/Service Detail
Product/Service >> เครื่องตรวจสภาพอากาศ Multilog pro Weather station

เครื่องตรวจสภาพอากาศ Multilog pro Weather station - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เครื่องตรวจสภาพอากาศ Multilog pro Weather station
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องตรวจสภาพอากาศ Multilog pro Weather station - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องตรวจสภาพอากาศ Multilog pro Weather station - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องตรวจสภาพอากาศ Multilog pro Weather station - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องตรวจสภาพอากาศ Multilog pro Weather station - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องตรวจสภาพอากาศ Multilog pro Weather station - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องตรวจสภาพอากาศ Multilog pro Weather station

Code: 000329
Regular Price: 125,000.00 THB (Ref. 4,166.67 USD) 
Special Price: 90,000.00 THB (Ref. 3,000.00 USD)
You Save: 35,000.00 THB (Ref. 1,166.67 USD)
Description:

Multilog pro Weather station 

At the heart of the Fourier modular stations are MultiLogPRO data logger, which allows you to create different configurations to match specific areas of interest:
Quick Installation
Using the waterproof carrying case users can easily move and deploy the station in different locations. You can learn about the changes in the weather in a city garden, on a roof or in the heart of the city.
MultiLogPRO Benefits
The station is based on the MultiLogPRO professional data logger. The MultiLogPRO has 100,000 memory cells and is able to perform long-term logging of weather data. It's 12-bit analog to digital converter and high accuracy make it the best choice for the station-measuring device. Station data is analyzed with the WeatherLab software.

Software Analyzing the data with the WeatherLab software enables the user to produce weather reports, view on-line data, compare results with earlier data, perform functions like average, minimum, maximum and export data to spread sheets (e.g. Excel). The software can automatically send daily reports to websites. This allows users to easily configure different types of stations by selecting different sensors. For example: For weather - temperature, humidity, wind speed and direction, rainfall, air pressure and for water quality - pH, temperature, dissolved oxygen, turbidity. WeatherLab connects to a wireless receiver. In this way data can be received from stations up to 300 meters away - cable-free!
WeatherLab 2.0 Features
Online Screen
Online live weather data monitoring with eight simultaneous graph and meter displays - for example:
Temperature
Humidity
Barometer Pressure
Rainfall
Wind Speed
Wind Direction
Or any other sets of sensors.
Option to define and display other vendor sensors Daily, montly, yearly rain bars Wind direction represented by compass rose, frequency or vector graphs. Daily minimum and maximum temperature readings. Dew point calculations

 

Offline Screen
Archive station data reports: calculating totals and averages. Data viewing in single or multiple graph and table modes. Analyze weather trends. Data display tools: zoom, marker & pan. Print or export data to Excel. Automatic daily reports sent to web-site .

New Weather Station Web Module
With this easy to use interface now every weather station user can become part of the wider global picture. You can now upload measured data from their locality to a center website of their choice. From the central location, real-time data can be viewed which is constantly updated. Historic data is shown with measurements over the last month and year so that established patterns of weather can be understood for each locality.

Users that log on the site can not only see what the weather is like in many places around the world, but can participate in global collaborative weather projects and feel part of the environmental community.

   
Home
Product
About Us
Article
Contact Us
Calendar

     

//